Acasa

CONSTRUIM VIITORUL!

Din 1971 – 2023  – 52 de ani de existenţă pentru Grupul Şcolar de Marină Galaţi.

 Înfiinţat în 1971 sub titulatura de ˝Liceu de Transporturi Navale˝ a avut o dezvoltare cantitativă şi calitativă deosebit de accelerată. Dacă la înfiinţare nu dispunea de un local adecvat, în 1975 s-a inaugurat un complex şcolar modern ce s-a finalizat prin 38 săli de clasă, cabinete şi laboratoare, 2 cămine internat  pentru elevi, o cantină unde puteau servi masă 1000 elevi, ateliere şcoală pentru instruirea practică a elevilor, o sală de sport modernă. La acestea se adaugă parcul de nave si ambarcatiuni format din: nava şcoală ˝STEAUA POLARĂ˝, un ponton dormitor, un ponton de acostare, un bac motor, o şalupă cu motor si ambarcatiuni cu rame pentru practica marinareasca.

În condiţiile oferite de această bază materială au fost instruite 33 de promoţii care s-au impus acolo unde au fost repartizate printr-o pregătire temeinică şi un comportament ireproşabil. Mulţi absolvenţi şi-au continuat studiile în învăţământul superior devenind comandanţi de nave, ingineri, cadre didactice, conducători de instituţii.

MISIUNEA ŞCOLII       

Să oferim tinerilor de vârsta şcolară şi adulţilor din judeţul Galaţi şi judeţele limitrofe oportunitati de educatie şi instruire de calitate, urmărind dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii, prosperitate economică, şanse egale de participare la procesul de învăţământ, în vederea dezvoltării personale continue şi a unei insertii profesionale active.