Resurse

RESURSE UMANE

Profesori titulari – 24Profesori suplinitori – 6

Profesori metodisti – 2

Profesori cu Diploma de Excelenta – 1

Formatori regionali – 1

PERFECTIONARE

Deoarece institutia de invatamant este una din cele 5 scoli din regiunea 2S-E care aplica principiile calitatii,echipa de cadre didactice s-a preocupat de formarea continua prin participarea si promovarea examenelor de definitivat, de obtinere a gradului II si I.  Formarea continua se oglindeste in participarea tot mai multor cadre didactice la parcurgerea si promovarea unor cursuri organizate de C.C.D. sau Universitatea Galati, precum modulul „ Metode interactive de invatare”, „Consiliere si orientare”, „Asigurarea Calitatii in procesul instructiv -educativ”, „Managementul educational”, „CISCO”, IntelTech, Oracle sau masterate.

resurse materiale

38 SALI DE CLASA

LAB. DE INFORMATICA – 4

AEL1 – DOTARE SEI2 – MECT

AEL 2  – DOTARE SEI5 – MECT

LAB CAD – DOTARE PHARE

LAB TIC – DOTATE PRIN FORTE PROPRII

LAB. DE MECATRONICA – DOTARE PHARE

LAB DE ELECTROTEHNICA- DOTARE PHARE

ATELIER MECANICA MOTOARE – DOTARE PHARE

ATELIER LUCRARI MECANICE – DOTARE PHARE

ATELIER LUCRARI MARINARIE

LAB SERVICII

LAB MARINARIE

3 LAB FIZICA

1 LAB CHIMIE

1 LAB BIOLOGIE

1 AMFITEATRU

SALA MEDIA – FESTIVITATI

BIBLIOTECA

NAVA SCOALA

CAMIN INTERNATSALA DE SPORT