Scoala Postliceala

Îţi oferim o carieră nobilă în

EDUCAŢIA IN ECONOMIE SI INFORMATICA

Înscrie-te la

ŞCOALA POSTLICEALA A LICEULUI TEHNOLOGIC DE MARINA GALATI

De ce să fii elev la

ŞCOALA POSTLICEALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC DE MARINA GALATI ? 

Pentru că după numai 2 ani de pregătire vei avea acces la una dintre cele mai căutate, mai nobile şi mai respectate profesii nu doar în România, ci pe întreg mapamondul. Gândeşte-te că în foarte puţine cazuri, o facultate din România îţi poate oferi aceasă şansă! 

Dacă te-ai decis să alegi această carieră, noi te ajutăm să profesezi la cel mai înalt nivel. Evident, efortul nostru va fi comun cu cel pe care şi tu îl vei depune! 

Noi vizăm excelenţă! Tu?

Ai vrea să fii elev al unei şcoli postliceale fara taxa , sau vrei să te pregăteşti şi să-ţi testezi cunoştinţele pentru a-ţi câştiga locul alături de colegi cel puţin la fel de bine pregatiţi ? 

Te anunţăm de pe acum că cei 2 ani în Şcoala Postliceala a Liceului Tehnologic de Marină  vor fi grei dar şi foarte frumoşi, iar noi ne vom strădui să îi facem să fie cei mai frumoşi din viaţa ta! Vei „trage” alături de colegi la fel de motivați şi de profesorii şi profesioniştii cei mai buni din domeniu!

Te aşteptăm să te înscrii la concursul de admitere pentru a deveni elev al

 ŞCOLII POSTLICEALE A LICEULUI TEHNOLOGIC DE MARINĂ GALAȚI!

 ADMITEREA 2015-2016

 Cine se poate înscrie? 

Absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1 din 2011. De asemenea, toate persoanele indiferent de vârstă și formație profesională (condiția minimă – absolvirea unui liceu) care urmăresc obietive cum ar fi: dobândirea de noi abilitați profesionale, perfecționare, formare continuă – pentru a deveni mai competenți pe piața muncii.

CALIFICĂRILE 

Nr crtDomeniul( grupe de calificare profesionale )Calificarea profesionalăCodul calificăriiNumăr locuri de la bugetzi)
1.InformaticăAdministrator reţele locale şi de comunicaţii3.21.62.14.00930
2.EconomicFuncţionar bancar3.19.74.17.09030
3.EconomicAgent fiscal3.19.74.17.09130

 Toate locurile sunt FĂRĂ TAXA DE SCOLARIZARE

 PROGRAM DE CURSURI

 Cursurile sunt organizate la forma de învăţământ „zi”, în program de  după-amiază.

 Dupa-amiaza: între 14.30 – 21.30

 Înscrierea

 Persoanele interesate vor prezenta, la sediul Liceului Tehnologic de Marină Galați  din str. Portului nr 57 , Galați , un dosar care va conține:

          a) cerere de înscriere;(anexa 3 din metodologie)

          b) certificat de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie,în original și copie, certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

          c) diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului, după caz, în original;

          d) foaia matricolă pentru clasele IX- XII / XIII în original și copie; 

         e) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească.

 Pentru absolvenţii din promoţia 2013, în prima etapă de admitere se acceptă înscrierea pe baza adeverinţei eliberate de şcoală, de absolvire a examenului de bacalaureat, respectiv absolvirea liceului, dar după afişarea rezultatelor, candidaţii admişi au obligativitatea de a depune la dosar diploma de bacalaureat, respectiv certificatul de absolvire în original. 

Admiterea 

Perioada de admitere se organizează în două etape, după încheierea sesiunii iunie-iulie şi, respectiv august – septembrie a examenului de bacalaureat, conform calendarului de admitere.

 În cazul în care numărul candidaţilor inscrisi depăşeşte numărul de locuri aprobat, se organizează concurs de admitere care va consta într-o probă scrisă. 

Proba scrisa pentru calificarea Administrator reţele locale şi de comunicaţii va fi tip grila, cu subiecte de la disciplina Tehnologia informatiei si a Comunicatiilor, clasa a IX-a

 Proba scrisa pentru calificarile Funcţionar bancar şi Agent fiscalva fi tip grila, cu subiecte de la disciplina Economie clasa a XI-a liceu.

 În cazul în care se susţine probă scrisă, locurile se ocupă în ordinea descrescătoare a notelor obţinute de candidaţi, în limita locurilor aprobate. 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL
AN ŞCOLAR 2015 – 2016
DATA LIMITĂ / PERIOADA ACTIVITATEA / PREGĂTIREA ADMITERII
5 mai 2015– Afişarea ofertei de şcolarizare pentru învăţământul postliceal, an şcolar 2014/2015
30 mai 2015– Afişarea metodologiei de admitere pentru învăţământul postliceal, a tematicii probei scrise şi a bibliografiei recomandate.
PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE
14 – 18 iulie 2015– Înscrierea candidaţilor
22 iulie 2015– Afişarea rezultatelor înscrierilor, respectiv repartizarea candidaţilor pe săli pentru proba scrisă, dacă este cazul.
25 iulie 2015– Susţinerea probei scrise, dacă este cazul
28 iulie 2015, ora 12.00– Afişarea rezultatelor
29 iulie 2015, ora 12.00– Termen limită pentru depunerea contestaţiilor 
30 iulie 2015, ora 12.00– Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 
30- 31 iulie 2015– Depunerea la dosar a actelor de studii în original (diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului) de către candidaţii declaraţi admişi în urma primei etape de admitere.
04 august 2015– Centralizarea datelor privind locurile rămase libere prin necompletarea dosarului cu actele de studii în original
A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE
06 august 2015– Afişarea numărului de locuri rămase libere după prima etapă de admitere
08 – 10 septembrie 2015– Înscrierea candidaţilor
10 septembrie 2015, ora 16.00– Afişarea rezultatelor înscrierilor, respectiv repartizarea candidaţilor pe săli pentru proba scrisă, dacă este cazul.
11 septembrie 2015– Susţinerea probei scrise, dacă este cazul
12 septembrie 2015, ora 12.00– Afişarea rezultatelor
13 septembrie 2015, ora 12.00– Termen limită pentru depunerea contestaţiilor
14 septembrie 2015, ora 12.00– Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale
15 septembrie 2015– Depunerea la dosar a actelor de studii în original (diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului) de către candidaţii declaraţi admişi în urma celei de a doua etape de admitere.

Cerere de inscriere download

Metodologie download

Tematica download