Informatii elevi

BACALAUREAT 2022

COMPETENTE PROFESIONALE

ORAR


BAC 2020

BAC 2020 – Programe pentru sustinerea probelor scrise


EURO 200In Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 29.02.2008 a fost publicată O.U.G. nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
În conformitate cu prevederile art. II din O.U.G. nr. 16/2008 pentru tinerii peste 18 ani care urmează cursurile şcolare liceale şi profesionale, cererile de solicitare a dreptului se depun la unitatea de învăţământ însoţite de copia actului de identitate, cererea si copie după extrasul bancar de cont curent (dacă acesta există), in cursul lunii in care elevul implineste 18 ani.

Exemplu:
Data nastere 30.10.2016 – elevul se prezinta cu actele solicitate in cursul lunii octombrie.

Elevii carora li s-a sistat alocatia in timpul vacantei(iulie-august) vor innoi dosarul si-l vor depune la cabinetul informaticianului(P+3, etaj 1).

Termenul de depunere al dosarului este in perioada 15-20 a fiecarei luni.

Atasam cerere alocatii 18 ani pentru listare.