Bacalaureat 2015

acalaureat 2015

BACALAUREAT 2015

CALENDARUL

examenului de bacalaureat național – 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

25 – 29 mai 2015Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
29 mai 2015  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 – 10 iunie 2015Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10 – 12 iunie 2015Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicareorală în limba maternă – proba B
15 – 19 iunie 2015Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 – 26 iunie 2015Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
29 iunie 2015  Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
30 iunie 2015  Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
1 iulie 2015  Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
3 iulie 2015  Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
6 iulie 2015  Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie 2015Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
7 – 9 iulie 2015  Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2015  Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2015 

13 – 17 iulie 2015Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 -19 august 2015  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20 – 21 august 2015  Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24 august 2015  Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015  Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015  Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
31 august 2015  Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015  Afişarea rezultatelor finale